Model de monitorizare și evaluare a politicilor publice

Monitorizarea și evaluarea politicilor publice se pot realiza simultan dar și pe următoarele nivele:

 • pe parcursul procesului de elaborare a politicii (monitorizarea propunerilor de politici);
 • pe parcursul procesului de implementare (monitorizarea implementării și evaluarea intermediară);
 • la încheierea implementării (monitorizarea efectelor politicii și evaluarea finală).

Se va urmări parcurgerea următoarelor etape:
Etapa 1: Definirea politicii, programului sau initiativei care urmeaza a fi supusa procesului de monitorizare si/sau evaluare;
Etapa 2: Clarificarea scopului si obiectivelor procesului de monitorizare si/sau evaluare;
Etapa 3: Documentarea cu privire la politica, programul sau initiativa care urmeaza a fi monitorizata si/sau evaluate precum si asupra aspectelor care urmeaza a fi examinate;
Etapa 4: Identificarea resurselor umane si a finantarii necesare procesului de monitorizare si /sau evaluare;
Etapa 5: Identificarea si examinarea aspectelor etice (daca este cazul);
Etapa 6: Pregatirea si implementarea planului de monitorizare si/sau evaluare;
Etapa 7: Analiza si sistematizarea datelor si intocmirea rapoartelor;
Etapa 8: Advocacy cu privire la politica publica.

Criterii de verificare pentru monitorizarea si evaluarea unor politicilor publice alternative sociale si medicale

Probleme privind procesul

Evaluare

1.
a. A existat un mandat de nivel înalt pentru dezvoltarea politicii? De ex Ministerul Sanatatii?
b. La ce nivel Politica a fost official adoptata si aprobata? (de ex. Departamentul de sanatate mintala, Ministerul Sanatatii, Cabinetul Ministrului Sanatatii)
 
2.
Este politica bazată pe date relevante:
a. de la o evaluare a situației?
b. de la o evaluare a nevoilor?
 
3.
Există politici referitoare la sănătate care au fost utilizate în țară  sau în alte țări cu o cultura similara si specific demografic asemanator care au fost examinate și integrate acolo unde este cazul?
 
4.
A avut loc procesul de consultare publica cu grupurile urmatoare:

 • Reprezentanti din domeniul sanatatii, inclusiv din departamentele de planificare, farmaceutic, dezvoltarea resurselor umane, HIV/SIDA, epidemiologie si supraveghere, epidemie?
 • Reprezentanti din Ministerul de Finante?
 • Reprezentanti din servicii sociale?
 • Reprezentanti din sistemul de justitie penala?
 • Pacienti sau reprezentantii lor?
 • Membrii familiilor sau reprezentantii lor?
 • Ate Ong-uri?
 • Sectorul privat/
 • Alti participant cheie? Numiti __________
 
5.
Au fost realizate cercetări relevante pentru a informa dezvoltarea politicilor (de exemplu, studiile pilot)?
 

Probleme privind continutul

 
1.
Există o declarație de viziune realistă?
2.
Sunt valori și principii asociate care să includă politica inclusă?
3.
Aceste valori și principiile asociate subliniază și / sau promovează:

 • Drepturile omului?
 • Incluziunea sociala?
 • Ingrijire comunitara?
 • Integrare?
 • Practica bazata pe dovezi?
 • Colaborare intersectoriala?
 • Echitate cu asistența medicală fizică?
4.
Au fost definite obiective clare?
5.
Sunt obiectivele consecvente:

 • cu viziunea?
 • cu valorile și principiile?
6.
Zonele de acțiune sunt clar descrise, indică principalele direcții politice și ce se va realiza?
7.
Domeniile de acțiune sunt redactate într-un mod care angajează Guvernul (de exemplu, ei declară “vor” în schimb de “ar trebui”)?
8.
În ce măsură zonele de acțiune abordează în mod cuprinzător coordonarea și managementul?

 • (a) Politica specifică o poziție dedicată sănătății / postului în cadrul Ministerului Sănătății care să coordoneze funcțiile și serviciile de sănătate?
 • (b) Politica stabilește sau se referă la un organism multisectorial de coordonare pentru a supraveghea deciziile majore din cadrul sanatatii.
9.
În ce măsură domeniile de acțiune abordează în mod global finanțarea?

 • (a) Politica indică modul în care se va utiliza finanțarea pentru a promova servicii de sănătate /sociale echitabile?
 • (b) Poliția afirmă că va fi asigurată finanțarea echitabilă între sănătatea fizică si servicii sociale?
 • (c) În cazul în care asigurarea de sănătate este utilizată în țară, politica indică dacă / cum sănătatea ar fi o parte din ea?
10.
În ce măsură domeniile de acțiune abordează în mod cuprinzător legislația și / sau drepturile omului?

 • (a) Politica promovează drepturile omului?
 • (b) Politica promovează dezvoltarea și implementarea legislației orientate spre drepturile omului?
11. 
În ce măsură zonele de acțiune abordează în mod cuprinzător organizarea serviciilor?

 • (a) Politica promovează integrarea serviciilor de sănătate /sociale în serviciile de sănătate generale/sociale generale?
 • (b) Politica promovează o abordare bazată pe comunitate în materie de sănătate/sociale?
 • (c) Politica promovează dezinstituționalizarea?
12.
În ce măsură zonele de acțiune abordează în mod cuprinzător promovarea, prevenirea și reabilitare? Politica prevede:

 • (a) Prevenirea bolilor transmisibile?
 • (b) Intervenții care promovează sănătatea?
 • (c) Intervenții pentru reabilitarea persoanelor cu boli trasmisibie?
13. 
În ce măsură zonele de acțiune abordează în mod cuprinzător activitatea de advocacy?

 • (a) Sprijină politica consumatorilor și a organizațiilor de pacienti?
 • (b) Are accentul pe conștientizarea bolilor trasmisibile și tratamentul lor eficient?
 • (c) Politica promovează advocacy în numele persoanelor cu boli transmisibile?
14. 
În ce măsură zonele de acțiune abordează în mod cuprinzător îmbunătățirea calității? Politica:

 • (a) Să se angajeze să ofere intervenții de înaltă calitate, bazate pe dovezi?
 • (b) Includerea unui proces de măsurare și îmbunătățire a calității serviciilor?
15.
În ce măsură domeniile de acțiune abordează în mod cuprinzător sistemele informatice?

 • (a) Vor fi create sisteme informatice de sănătate care să ghideze procesul de luare a deciziilor pentru viitoarea politică, planificare și dezvoltarea serviciilor?
16.
În ce măsură domeniile de acțiune abordează în mod cuprinzător resursele umane și formarea profesională?

 • (a) Politica se angajează să instituie condiții adecvate de lucru pentru furnizorii de servicii de sănătate/sociale?
 • (b) au fost discutate strategii de management adecvate pentru a îmbunătăți recrutarea și păstrarea furnizorii de sănătate /servicii sociale?
 • (c) Învățarea competențelor și a competențelor esențiale este considerată ca fiind esențială pentru dezvoltarea resurselor umane?
17. 
În ce măsură domeniile de acțiune abordează în mod cuprinzător cercetarea și evaluarea?

 • (a) Politica subliniază nevoia de cercetare și evaluare a serviciilor și a politicilor și a planului strategic?
18.
În ce măsură zonele de acțiune abordează în mod cuprinzător colaborarea intrasectorală cu sectorul sănătății/social? Politica:

 • (a) Accentuați colaborarea cu planificarea, dezvoltarea farmaceutică, dezvoltarea resurselor umane, sănătatea copilului, HIV / SIDA epidemiologie și supraveghere, epidemiologie și diviziuni de pregătire în caz de dezastre în cadrul sectorului sănătății?
 • (b) Conține declarații clare cu privire la rolul pe care fiecare departament îl va juca în fiecare domeniu pentru acțiune?
19.  În ce măsură domeniile de acțiune abordează în mod cuprinzător colaborarea intersectorială? Politica:

• (a) Accentuați colaborarea cu toate celelalte departamente guvernamentale relevante?

• (b) Accentuați colaborarea cu toate ONG-urile relevante, inclusiv grupurile de pacienti și familii?

• (c) Conține declarații clare cu privire la rolul pe care fiecare sector îl va juca în fiecare domeniu pentru acțiune?

20. 
Au fost luate în considerare toate grupurile următoare:

 • Persoane cu tulburări psihice grave?
 • Copii și adolescenți?
 • Persoanele în vârstă?
 • Persoanele cu dizabilități intelectuale?
 • Persoane cu dependență de substanțe?
 • Persoane cu tulburări psihice comune?
 • Persoanele afectate de trauma?
  • Persoane cu boli trasnsmisibile?
  • Persoane fara adapost?
  • Alte persoane vulnerabile: __________
21.
Având în vedere resursele disponibile în țară, a fost realizat un echilibru rezonabil între membrii grupurilor?
22.
În ce măsură au fost integrate aspectele cheie ale politicii de sănătate cu alte continuturi

 • Legea sănătății mintale?
 • Legea generală în domeniul sănătății?
 • Carta drepturilor pacienților?
 • Legea privind persoanele cu dizabilități?
 • Politica în domeniul sănătății?
 • Politica de asistență socială?
 • Politica de reducere a sărăciei?
 • Politica de dezvoltare?
23. 
Planul include strategii și activități relevante pentru achiziționarea și distribuția de droguri medicamentele esentiale?

 • (a) În cazul în care medicamentele psihotrope nu sunt incluse în prezent pe Lista esențială a medicamentelor (EDL), există o strategie și activitățile asociate pentru a le include?
 • (b) Planul include strategii și activități asociate pentru a îmbunătăți fiabilitatea ofertei și sistemul de distribuție la nivelurile relevante ale serviciului de sănătate unde se acordă tratament?
 • (c) Există strategii și activități relevante pentru monitorizarea furnizării și evaluării continue de medicamente psihotrope?
 • (d) Sunt strategiile privind achiziția și distribuirea medicamentelor și activitățile asociate:
  • Relevante?
  • Exista dovezi bazate pe?
  • este realist și posibil de implementat?
24.
Planul include strategii și activități relevante pentru advocacy?

 • (a) Există o strategie și activități conexe care să sprijine consumatorul (din punct de vedere tehnic și / sau practic) grupuri, grupuri de familie și ONG-uri?
 • (b) Există o strategie și activități asociate pentru a implica consumatorii și reprezentanții familiei în politică și planificarea serviciilor?
25. 
Planul include strategii și activități relevante pentru îmbunătățirea calității?

 • (a) Există o strategie și activități asociate pentru evaluarea calității?
 • (b) Există o strategie și activități asociate pentru controlul permanent al calității instalațiilor de sănătate mintală (de exemplu, standarde)?
 • (c) Există o strategie și activități asociate pentru acreditarea facilităților bazate pe calitate?
 • (d) Sunt incluse în evaluarea calității atât spitalele, cât și cele comunitare de sănătate mintală?
 • (e) Sunt strategiile privind îmbunătățirea calității și activitățile asociate:
  • Relevant?
  • Dovezi bazate pe?
  • Realist și posibil de implementat?
  • Adecvat finanțat
26. 
Planul include strategii și activități relevante pentru sistemele informatice?

 • (a) A fost definită o strategie și activități legate de:
  • Revizuirea sistemului actual de informații privind sănătatea (mintală) și / sau
  • Îmbunătățirea sistemului actual de informații privind sănătatea (mintală)?
 • (b) Strategia sau activitățile conexe includ colectarea sistematică a datelor de sănătate (mintală) de la un pacient gama de surse la diferite niveluri ale sistemului de sănătate (de exemplu, din spitalele generale, asistența medicală primară și nivelurile comunității)?
 • (c) Este clar modul în care informațiile vor reveni în:
  • Dezvoltarea politicilor, planificarea sănătății mintale și furnizarea de servicii?
  • Practica clinica?
27. 
Planul include strategii și activități relevante pentru resurse umane și formare?

 • (a) Există o strategie bine definită cu activitățile asociate pentru evaluarea personalului disponibil și competențe la diferite niveluri de servicii?
 • (b) Există o strategie de îmbunătățire a numărului de furnizori pentru sănătatea mintală?
 • (c) Există strategii și activități de management relevante pentru a aborda:
  • Recrutare?
  • Retenție?
  • Desfășurarea personalului?
 • (d) A fost prevăzută o educație continuă, o formare și o dezvoltare a competențelor?
 • (e) Există o strategie / activități relevante definite pentru a introduce modificări la studii universitare și postuniversitare programele de sănătate și lucrătorii medicali aliate?
 • (f) Există o strategie de formare a furnizorilor de servicii medicale pentru a dezvolta competențe adecvate la niveluri de:
  • Servicii comunitare informale?
  • Servicii primare de asistență medicală?
  • Spitalizare generală?
  • Îngrijire de specialitate?
28. 
Planul include strategii și activități relevante pentru cercetare și evaluare?

 • (a) Există strategii pentru îmbunătățirea capacității de cercetare și evaluare?
 • (b) Cercetarea va aborda probleme practice pentru țară?
 • (c) A fost făcută o prevedere pentru a evalua politica și planul?
 • (d) Sunt strategii de cercetare și evaluare și activități definite:
  • Relevant?
  • Dovezi bazate pe?
  • Realist și posibil de implementat?
  • Adecvat finanțat?
29. 
Planul include strategii și activități relevante pentru colaborarea intrasectorială?

 • (a) Este planificată / implementată o structură prin care ar putea avea loc o colaborare intrasectorală următoarele departamente din cadrul sectorului sănătății?
 • (b) Este inclus în plan colaborarea cu următoarele departamente din sectorul sănătății?
  • Planificarea,
  • Farmaceutice,
  • Dezvoltarea Resurselor Umane,
  • Sănătatea copiilor,
  • HIV / SIDA,
  • Epidemiologie și supraveghere,
  • Diviziunile de pregătire pentru epidemie și dezastre.
30. 
Planul include strategii și activități relevante pentru colaborarea intersectorială?

 • (a) Există o structură planificată / în care ar putea avea loc o colaborare intersectorială?
 • (b) Este inclusă în planul de colaborare cu următoarele departamente guvernamentale?
  • Servicii sociale
  • Justiție
  • Educație
  • Locuințe
  • Politie
 • (c) Colaborarea cu următoarele grupuri este inclusă în plan?
  • ONG-uri
  • Grupuri de consumatori/pacienti
  • Grupuri de familie
 • (d) Au fost luate în considerare următoarele grupuri?
  • Persoane cu tulburări psihice grave?
  • Copii și adolescenți?
  • Persoane în vârstă?
  • Persoane cu dizabilități intelectuale?
  • Persoane cu dependență de substanțe?
  • Persoane cu tulburări mintale comune?
  • Persoanele afectate de traume?
 • (e) Având în vedere resursele financiare și umane disponibile în țară, a existat un echilibru rezonabil realizat între grupurile de mai sus?
31. 
În ce măsură strategiile de sănătate (mintală) au fost integrate în țările existente planuri strategice pentru:

 • Îmbunătățirea drepturilor pacienților?
 • Îmbunătățirea drepturilor persoanelor care trăiesc cu dizabilități?
 • Sănătatea generală?
 • Bunăstare socială?
 • Reducerea sărăciei?
 • Dezvoltare?
Luând în considerare resursele financiare și umane disponibile în țară, comentează fezabilitatea generală pentru implementarea politicii.  

Este necesar să examinăm anual fiecare strategie pentru a monitoriza dacă activitățile au a fost realizat și rezultatele realizate, și pentru a efectua evaluări în cazul în care problemele sunt identificate. De asemenea, este esențial, după ce perioada a fost stabilită pentru implementare din plan, pentru a evalua dacă obiectivele indicate pentru fiecare strategie au fost îndeplinite.