Ce sunt politicile publice

Politicile publice sunt o serie de actiuni sau inacțiuni ale unui guvern, ca răspuns la o problemă publică. Se refera la ansamblul de acte normative, prioritati, strategii, planuri, comportamente si actiuni guvernamentale care reflecta atitudinile si regulile selectate pentru public si care ghideaza actiunile unui guvern.

Politicile publice pe care ne vom concentra sunt cele sociale și cele de sănătate, care adesea se întrepătrund sau suprapun.

Politicile sociale se ocupă de modul în care societățile din întreaga lume răspund nevoilor umane de securitate, educație, muncă, sănătate și bunăstare. Din familia politicilor sociale fac parte si politicile de sanatate.

Politicile de sănătate se refera la deciziile, planurile și acțiunile intreprinse de un guvern pentru a atinge obiectivele specifice ale asistenței medicale în cadrul unei societați. O politică explicită de sănătate definește o viziune pentru viitor, care la rândul său ajută la stabilirea unor obiective și puncte de referință pe termen scurt și mediu. Aceasta prezintă prioritățile și rolurile preconizate ale diferitelor grupuri, construiește consens și informează populatia.

Cadrul legal

Politicile publice sunt reglementate în România de mai multe legi, dar definitorie este Hotărârea de Guvern 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunatatirea sistemului de elaborare, coordonare si planificare a politicilor publice la nivelul administraþiei publice centrale

O propunere de politici publice poate genera unul sau mai multe acte normative și curpinde urmatoarele parti:

  • descrierea problemei,
  • documente de politici publice si acte normative privind problema de solutionat si,
  • identificarea si evaluarea variantelor.

Totodata, prin Hotărârea de Guvern nr. 561 din 10 mai 2009 s-a mai stabilit că:

  • Documentele de politici publice sunt instrumentele de decizie prin intermediul carora sunt identificate posibilele solutii pentru rezolvarea problemelor de politici publice, astfel cum sunt definite în HG 870/2006.
  • Documentele de politici publice includ si informatii cu privire la evaluarea impactului, masurile de monitorizare, evaluare si implementare a solutiilor identificate.