Proiect

Politicile publice din domeniul sănătății, mai ales al prevenirii îmbolnăvirilor, alături de politicile de protecție socială, reprezintă atât priorități în strategiile naționale și în recomandările internaționale, cât și elemente vitale pentru persoanele care se află în situații de vulnerabilitate medicală și/sau socială, precum și pentru ONG-urile care le deservesc sau reprezintă. Este esențial ca politicile sociale și medicale să beneficieze de o abordare integrată, deoarece problemele sociale și medicale se potențează reciproc.

De aceea ARAS și APADOR-CH au demarat împreună acest proiect – „Abordare integrată a politicilor sociale și medicale prin formularea de politici publice alternative de către societatea civilă” – ce vizează creșterea capacității ONG-urilor de formulare de politici publice alternative în sănătate publică și protecție socială. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Elaborarea unui ghid de proceduri și instrumente pentru monitorizarea și evaluarea politicilor publice din domeniul social sau medical,
 • dezvoltarea cunoștințelor și abilităților pentru 100 de persoane din cadrul ONG-urilor din domeniile social sau medical în formularea de politici publice alternative și în monitorizarea independentă a politicilor guvernamentale,
 • crearea unei rețele informale de ONG-uri în domeniul politicilor publice sociale sau medicale,
 • formularea de 5 propuneri de politici publice alternative în domeniul politicilor publice sociale sau medicale.

Rezultate așteptate:

 • Rapoarte lunare de monitorizare a politicilor publice din domeniile social și medical
 • Ghid de proceduri și instrumente de lucru în monitorizare politici publice sociale și medicale
 • 100 de reprezentanți ONG instruiți în formularea de politici publice alternative și în domeniul monitorizării politicilor sociale sau medicale
 • 5 propuneri de politici publice alternative realizate, 2 propuneri alternative acceptate

Valoarea totală a proiectului este de 968.482,20 lei, din care 797.101,37 lei valoare nerambursabilă din Fondul Social European, 152.011,18 lei valoare nerambursabilă din bugetul național și 19.369,65 lei cofinanțarea beneficiarului.

Rezultate la final de proiect

Conferinta de final de proiect a avut loc pe 3 octombrie 2019, la sediul ARAS. Printre rezultatele obtinute in cadrul proiectului se numara:

 • Instruirea a 99 de reprezentanti ONG, reprezentand 28 de organziatii nonguvernamentale.
 • Constituirea unei retele informale de organziatii interesate de implicarea in propunerea de politici publice alternative, retea care faciliteaza comunicarea pe teme legate de politicile publice alternative
 • Realizarea a 5 propuneri de politici publice alternative, pe subiecte care preocupa de multi ani organziatiile nonguvernamentale din domeniile social si medical. 3 dintre propunerile de politici publice depuse in cadrul proiectului si acceptate de autoritatile de resort, respectiv:
 • Includerea in standardele minime de calitate in serviciile sociale a posibilitatii de a inregistra anonim persoanele aflate in situatii de vulnerabiliate si stigmatizare severa, respectiv consumatori de droguri, persoane implicate in prostitutie, victime ale traficului sau ale violentei in familie.
 • Schimbarea formularului de fisa medicala auto prin eliminarea rubricii antecedente medicale, in conditiile in care formularul se adreseaza personanlului non-medical si nu prezinta relevanta in abtinerea / preschimbarea permisului auto deoarece este urmata de conculziile evaluarii medicale reprectiv calificativul apt sau inapt pentru conducerea unui autoturism.
 • Includerea in programele nationale de sanatate subprogramul HIV/SIDA a realizarii de metodologii de lucru pentru accesibilizarea testarii HIV in conformitate cu recomandarile Organziatiei Mondiale a Sanatatii, respectiv realizarea de metodologii de lucru pentru testarea HIV in comunitate.

Citește raportul complet

Invitația la conferință

Apariții în media