Evaluare de politici

Activitatea de evaluare a politicilor publice utilizează informațiile adunate în etapa de monitorizare și trage concluziile finale cu privire la rezultatele politicii publice implementate. Evaluarea poate lua mai multe forme:

  1. evaluarea procesului de dezvoltare a politicii și a conținutului;
  2. evaluarea implementării politicii;
  3. evaluarea impactului pentru a se verifica dacă obiectivele politicii au fost îndeplinite.

Aici găsiți rezultatele evaluării politicitlor publice monitorizate în cadrul acestui proiect.