Propuneri de modificare

Servicii gratuite de stomatologie pentru grupuri vulnerabile

APADOR-CH a făcut o propunere de completare a Legii nr. 292/2011 prin menţionarea expresă a dreptului persoanelor vulnerabile la un pachet mediu complet, gratuit şi disponibil oricând, de servicii de medicină dentară.

Potrivit studiului INS cu privire la calitatea vieții românilor din anul 2017, 73,2% din persoanele de 16 ani şi peste care ar fi avut nevoie de consult stomatologic nu l-au putut efectua din cauza lipsei resurselor financiare.

Dintre categoriile sociale care ar fi avut nevoie de un tratament stomatologic, dar nu l-au putut realiza, agricultorii, pensionarii ṣi ṣomerii se disting prin frecvenţa cea mai ridicată (10,7%, 9,6% ṣi respectiv 8,9%) în ciuda problemelor de sănătate iminente. Aproximativ 1 din 10 persoane care nu au ajuns la consultul unui medic stomatolog, provin din cadrul categoriei de agricultori.

La nivelul mediilor de rezidenṭă, posibilităṭile de a realiza un consult la un medic stomatolog al persoanelor de 16 ani şi peste, din zona rurală, este mai redusă decât al celor ce locuiesc în cadrul urban (7,5% faţă de 6,4%).

De aceea e nevoie de o completare a legii nr. 292/2011 prin menţionarea expresă a dreptului persoanelor vulnerabile la un pachet mediu complet, gratuit şi disponibil oricând, de servicii de medicină dentară.

Caracterul complet al pachetului înseamnă că el va acoperi toată gama de servicii de medicină dentară (de la controale de specialitate şi tratamentul cariilor, la radiografii, extracţii, tratamentul parodontozei, proteze dentare etc.).

Caracterul mediu al pachetului se referă la costurile medii ale serviciilor medicale care sunt asigurate în mod gratuit. De exemplu, în privinţa materialelor ce urmează a fi folosite (şi care sunt principala cauză a scumpirii continue a serviciilor stomatologice), pachetul poate cuprinde materiale de calitate medie şi care permit realizarea actului medical în bune condiţii. În măsura în care se va opta pentru folosirea unor materiale de calitate peste medie, va trebui suportată diferenţa de cost.

Având în vedere că sistemul de sănătate publică este sau ar trebui să fie unul cu caracter naţional şi unitar (art. 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii), acest pachet complet de servicii stomatologice ar trebui să poată fi asigurat de către orice cabinet stomatologic.

Grupul vulnerabil este definit de lege ca persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trăi din cauza unor situaţii de boalã, dizabilitate, sãrãcie, dependentã de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economicã şi socialã (art. 5 lit. p din Legea nr. 292/2011 – legea asistenţei sociale şi art. 6 al.1 lit. h din Legea nr. 219/2015 privind economia socialã).

Citește textul propunerii

Creșterea accesului la testarea HIV

ARAS și APADOR-CH au transmis Ministerului sănătății o nouă propunere de politică publică, în domenul prevenirii HIV, cu accent pe facilitarea accesului la testare și alte acțiuni specifice de prevenire, accesibile pentru grupele vulnerabile. Propunerea a fost discutată în cadrul dezbaterii publice din 11 iunie 2019, la sediul MS.

Programul național de prevenire, supraveghere și control a infecției HIV/SIDA va putea asigura astfel și componenta de prevenire din denumirea programului și va respecta recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)  și legislația din România, inclusiv legea 584/2002.

Prin modificările propuse, se pun în practică recomandările OMS și ECDC, în ceea ce privește creșterea accesului la testarea HIV pentru grupurile de risc, ținând cont de specificul epidemiei din România – bărbați care fac sex cu bărbați și consumatori de droguri.

Citește propunerea integral

Ministerul Sănătății acceptă propunerea de politică făcută de ARAS și APADOR-CH

La dezbaterea publică organizată la 16 mai 2019, pentru discutarea proiectului de modificare a Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Cristian Vasile Grasu a declarat ca acceptabilă propunerea formulată de ARAS și APADOR-CH.

Această propunere vizează eliminarea diagnosticelor din fișele medicale destinate instituțiilor nemedicale și înlocuirea lor cu formularea apt/inapt sau înlocuirea fișei medicale cu un formular de raport medical sau adeverință medicală care atestă abilitatea, nu diagnosticele medicale.

Citește minuta dezbaterii

Propunerile ARAS de modificare a standardelor minime de calitate

Propunerile ARAS de modificare a Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale.
 Citeşte mai mult

Propunere privind anonimizarea datelor persoanelor vulnerabile stigmatizate în cadrul serviciilor sociale

Asigurarea accesului nediscriminatoriu la servicii sociale pentru persoanele implicate în prostituție, traficate, consumatori de droguri injectabile. Propunerea de modificare a politicii publice în domeniu a fost făcută în octombrie 2018 și inclusă în Ordinul 29/2019 aprobat de Ministrul muncii.

 Citește propunerea și ordinul de ministru