Despre noi

Proiectul „​Abordare integrată a politicilor sociale și medicale prin formularea de politici publice alternative de către societatea civilă​” urmărește creșterea capacității ONG-urilor din România de formulare de politici publice alternative în domeniile sănătate publică sau protecție socială. Implementarea proiectului este asigurată de ARAS – Asociația Română Anti-SIDA și APADOR-CH – Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România-Comitetul Helsinki și cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Pagina de față este un jurnal al derulării acestui proiect și constituie o resursă de lucru utilă pentru toți aceia care lucrează sau sunt interesați de domeniu politicilor medico-sociale.