APADOR-CH

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) este o organizație neguvernamentală, non-profit, înființată în 1990, care acţionează pentru protecţia drepturilor omului şi pentru stabilirea echilibrului atunci când acestea sunt în pericol sau sunt încălcate. Asociaţia desfăşoară şi acţiuni de prevenire si de semnalare a abuzurilor autorităţilor. APADOR-CH are ca obiective strategice:

  • Dezvoltarea unor mecanisme legale şi instituţionale eficiente de respectare a drepturilor omului şi monitorizarea instituţiilor relevante;
  • Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi a practicilor privind dreptul la liberă întrunire şi asociere, libertatea de exprimare, dreptul la viaţă privată;
  • Dezvoltarea unor practici și mecanisme instituționale pentru creșterea transparenței și bunei guvernări;
  • Luarea de poziții publice împotriva amenințărilor la adresa drepturilor omului;
  • Sesizarea autorităţilor publice şi iniţierea de litigii în cazuri de încălcări ale drepturilor omului;

(Mai multe despre APADOR-CH)