Proceduri de monitorizare/evaluare

Ce sunt politicile publice

Politicile publice sunt o serie de actiuni sau inacțiuni ale unui guvern, ca răspuns la o problemă publică. Se refera la ansamblul de acte normative, prioritati, strategii, planuri, comportamente si actiuni guvernamentale care reflecta atitudinile si regulile selectate pentru public si care ghideaza actiunile unui guvern.

 Citeşte mai mult

Cum monitorizăm politicile publice

Regulamentul privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central (HG. 775/ 14 iulie 2005) spune că monitorizarea constă într-o culegere de informatii despre modalitatea in care au fost obtinute rezultatele implementării politicii respective.

 Citeşte mai mult

Cum evaluăm politicile publice

Activitatea de evaluare utilizează informatiile adunate în etapa de monitorizare si trage concluziile finale cu privire la rezultatele politicii publice implementate.

 Citeşte mai mult

Metode de evaluare a politicilor publice

Nici o metodă sau model de cercetare nu poate să răspunda tuturor întrebărilor de evaluare referitoare la o politică din domeniul sănătății sau social. Alegerea metodelelor de evaluare se va face ținând cont de intervalul de timp in care sunt necesare rezultatele evaluarii, de momentul in care vor fi disponibile resursele financiare necesare evaluarii, precum si de competențele experților din țara respectiva in domeniul evaluării de politici publice.

 Citeşte mai mult

Model de monitorizare și evaluare a politicilor publice

Monitorizarea și evaluarea politicilor publice se pot realiza simultan dar și pe următoarele nivele:

 • pe parcursul procesului de elaborare a politicii (monitorizarea propunerilor de politici);
 • pe parcursul procesului de implementare (monitorizarea implementării și evaluarea intermediară);
 • la încheierea implementării (monitorizarea efectelor politicii și evaluarea finală).

Citeşte etapele și criteriile de evaluare

Recomandări cheie

 • Monitorizarea și evaluarea sunt elemente-cheie ale proceselor de elaborare și restructurare a politicilor.
 • Un document de politici și planurile derivate din acesta trebuie evaluate în ceea ce privește procesul de elaborare a politicii și a planului și a conținutului. Consultările intense trebuie să fie precedate de formularea politicii și planului și trebuie să se bazeze pe nevoile și resursele locale, să urmărească cele mai bune practici internaționale și să fie fezabile și adecvate pentru țară.
 • Monitorizarea planului este extrem de importantă pentru a se asigura că implementarea se realizează în conformitate cu un set definit de activități, calendare și bugete și pentru a evalua dacă rezultatele sunt realizate. Atunci când sunt identificate dificultăți, ele pot fi rectificate. Mai mult, monitorizarea planului și cunoașterea a ceea ce a fost și nu a fost realizat asigură faptul că politica nu este evaluată “ca și cum” ar fi fost implementată, ci pe implementarea reală.
 • În cazul în care planul nu este pus în aplicare conform destinației, ar putea fi necesară o evaluare pentru a înțelege motivele acestei situații.
 • Există multe modalități de efectuare a evaluărilor. În funcție de resursele umane și financiare disponibile, întrebările care trebuie să răspundă și intervalul de timp disponibil, sunt adecvate diferite metode. Cercetarea cantitativă și calitativă este importantă pentru evaluarea unei politici și a unui plan – și, în anumite circumstanțe, ambele pot fi necesare. În unele situații, o evaluare rapidă poate fi potrivită, în timp ce în altele, cercetările aprofundate care implică, de exemplu, un proiect experimental (cum ar fi un studiu controlat randomizat sau interviuri în profunzime) pot fi mai adecvate.
 • La sfârșitul perioadei de politică, este important să se evalueze dacă au fost atinse obiectivele stabilite.
 • Evaluarea bună depinde într-o mare măsură de o politică și un plan clar și concentrat. Cu toate acestea, chiar dacă nu este cazul, evaluarea este încă posibilă.
 • Deși evaluarea poate fi percepută ca o cheltuială inutilă și o activitate consumatoare de timp, o bună evaluare, dimpotrivă, poate economisi bani și timp.
 • Evaluările pot ajuta adesea în depășirea obstacolelor în calea progresului – uneori chiar dacă părțile interesate nu sunt conștiente de obstacole.

În timp ce cele mai multe evaluări ale politicii și ale planificării sunt susceptibile să provină de la Ministerul Sănătății, care ar fi interesate să determine sau să înțeleagă progresele înregistrate în serviciile de sănătate mintală, problemele pot fi identificate în sectoarele conexe, de către persoanele sau organizațiile interesate.

Studii de caz

Documentarea metodelor de lucru și propunerilor de politici publice alternative propuse prin proiect