Ghid de proceduri

Aici veți găsi ghiduri de proceduri privind: transparența decizională, informarea cetățenilor și implicarea lor în procesul decizional, modalități de monitorizare, analiză și evaluare a politicilor publice adoptate sau supuse dezbaterii publice în domeniile social și medical. Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, ajută cetățenii să ia parte la luarea deciziilor publice. Mai departe, pentru monitorizarea politicilor publice avem la dispoziție câteva hotărâri de guvern și metode de cercetare socio-politică, dar principalele instrumente pe care ne vom baza vor fi tot cele două legi care asigură transparența decizională. Ghidul conține și modele de instrumente stabilite prin lege pe care cetățenii și ONG-urile le au la dispoziție pentru a participa în procesul de inițiere, dezbatere, adoptare și implementare a politicilor publice din domeniul social și/sau medical.

 Descarcă ghidul de informare și transparență în format PDF

 Descarcă ghidul procedurilor de monitorizare și evaluare a politicilor publice în format PDF