Cum evaluăm politicile publice

Activitatea de evaluare utilizează informatiile adunate în etapa de monitorizare si trage concluziile finale cu privire la rezultatele politicii publice implementate. Poate lua mai multe forme:

  1. evaluarea procesului de dezvoltare a politicii și a conținutului;
  2. evaluarea implementării politicii;
  3. evaluarea impactului pentru a se verifica dacă obiectivele politicii au fost îndeplinite.
  4. Evaluarea procesului de dezvoltare a politicii si a conținutului;

Politica publică nu este o entitate statică care, odată acceptată și aprobată, rămâne neschimbată. Pentru a fi relevantă, politica publică trebuie să răspundă diferitelor schimbări care ar putea surveni pe parcursul implementării.

De exemplu: disponibilitatea unor noi soluții științifice privind prevenirea si tratarea unor boli, o schimbare in guvernare etc. Oricare dintre aceste schimbari pot impune o evaluare a politicii.

Guvernul poate să fie preocupat de faptul că politica propusa spre implementare nu este cea mai buna abordare posibilă în domeniul respectiv, prin urmare, poate dori să-și reevalueze politica, să schimbe planurile de acțiune sau legislația secundară, să se asigure că documentele derivate din politicile publice sunt realiste.

De exemplu, trebuie să fie verificate în acord cu resursele financiare si umane disponibile, trebuie ținut seama de tendințe în și din afara domeniului caruia i se adreseaza politica respectivă. În cazul în care sectorul public a pierdut în mod regulat asistente medicale sau medici care au migrat fie catre sectorul privat, fie catre alte tari, acest lucru ar afecta disponibilitatea resurselor umane la nivel national si ar trebui să fie luat în considerare la elaborarea documentelor de politci publice.

Documentele de politici publice trebuie să prevadă modalități de abordare a problemelor existente, dar ar trebui, de asemenea, să fie realiste în ceea ce privește impactul pierderilor de resurse umane.

  1. Evaluarea implementării politicii publice;

Trebuie identificate ariile în care implementarea nu avansează în conformitate cu cadrul general trasat prin politica publică sau țintele propuse nu sunt îndeplinite.

De exemplu, o întârziere și/sau diminuare a finanțarii pentru implementare conduce deseori la imposibilitatea de a angaja in implementare resursele umane necesare pentru a pune in aplicare politica publica. In mod evident, activitatile si tintele propuse nu vor putea fi indeplinite sau calitatea actiunilor va avea de suferit. Totusi, in anumite situatii, problemele pot fi ascunse iar identificarea acestora necesita parcurgerea unui proces de evaluare pentru a intelege ce, de ce, cum si unde implementarea nu progreseaza conform cadrului trasat. Rezultatele unui astfel de proces pot indica nevoia de a modifica/re-ajusta politica respectiva.

  1. Evaluarea impactului pentru a se verifica dacă obiectivele politicii au fost îndeplinite

Este esential ca la finalul perioadei de implementare să se realizeze un proces de evaluare pentru a examina măsura în care obiectivele specifice stabilite în politică au fost îndeplinite. Daca, de exemplu perioada de implementare a fost de 5 ani, procesul de evaluare finală ar trebui să aibă loc după 5 ani. Daca obiectivele acestei politici au fost indeplinite, aceasta este un indicator ca implementarea s-a facut cu succes.