Propunere ARAS de modificare

Proiectul de Ordin pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale  

Amendamente

 

Explicaţii

Anexa 7 -S2.2 Personalul serviciului ţine evidenţa beneficiarilor. Personalul serviciului înregistrează beneficiarii într-un registru de evidenţă a beneficiarilor în care menţionează: numele şi prenumele beneficiarului, data naşterii, seria şi numărul cărţii de identitate, adresa de domiciliu/rezidenţă, data şi ora la care a fost accesat serviciul (sau s-a efectuat intervenţia/s-a acordat măsura de sprijin), activitatea desfăşurată sau tipul de intervenţie/de suport acordat, semnătura beneficiarului. Pentru beneficiarii cu care s-au încheiat contracte de furnizare servicii, personalul serviciului întocmeşte un registru separat de evidenţă a beneficiarilor în care menţionează: numele şi prenumele beneficiarului, vârsta acestuia, numărul contractului de furnizare servicii şi data încheierii acestuia.

ImS2.2: Registrul/registrele de evidenţă a beneficiarilor este disponibil/sunt disponibile la sediul serviciilor sociale

Anexa 7 -S2.2. Personalul serviciului ţine evidenţa beneficiarilor. Personalul serviciului înregistrează beneficiarii într-un registru de evidenţă a beneficiarilor în care menţionează: numele şi prenumele beneficiarului, data naşterii, seria şi numărul cărţii de identitate, adresa de domiciliu/rezidenţă, data şi ora la care a fost accesat serviciul (sau s-a efectuat intervenţia/s-a acordat măsura de sprijin), activitatea desfăşurată sau tipul de intervenţie/de suport acordat, semnătura beneficiarului. Pentru beneficiarii cu care s-au încheiat contracte de furnizare servicii, personalul serviciului întocmeşte un registru separat de evidenţă a beneficiarilor în care menţionează: numele şi prenumele beneficiarului, vârsta acestuia, numărul contractului de furnizare servicii şi data încheierii acestuia.

In cadrul serviciilor in care beneficiari sunt persoane din grupuri vulnerabile respectiv persoane dependente de droguri, alcool, prostituate etc

 

“Evidenta beneficiarilor poate fi efectuata anonim, fara contract social si documentatia aferenta pentru persoanele dependente de droguri, alcool, persoanele implicate in prostitutie, victimele violenţei în familie, precum si pentru alte persoane aflate in situatii de stigmatizare si discriminare.” Conform art. 30, al. 6, lit. b din legea 292/2011 legea asistentei sociale

Iar inregistrarea beneficiarilor dependenti de droguri se face pe baza de cod conform Ordinului MSP 770/2007 anexa1/04.05.2007 in toate activitatile serviciului social si in toate documentele sociale fara colectarea de date personale.

 

Prevederile actuale din standard nu permit aplicarea prevederilor din legea 292/2011, art 30, pct.6, lit.b, Legea asistentei sociale:

Art 30 […] 6. Dupa regimul de acordare, serviciile se acorda in regim normal si in regim special

a) servicii acordate în regim de accesare, contractare şi documentare uzuale

b) servicii acordate în regim special cu eligibilitate şi accesibilitate extinsă, care vizează  măsurile preventive care se oferă în regim de birocraţie redusă şi un set de servicii sociale, care vor fi accesate de beneficiari doar în condiţiile păstrării anonimatului, respectiv de persoane dependente de droguri, alcool, prostituate, victimele violenţei în familie etc. Serviciile acordate în regim special pot fi furnizate fără a încheia contract cu beneficiari

Efectul nepermiterii accesarii serviciilor in regim de anonimat si birocratie redusa (fara contract social, planuri de asistenta individualizate etc) duce la limitarea accesului la servicii sociale pentru unale dintre cele mai vulnerabile persoane.

Utilizarea drogurilor injectabile este un comportament puternic stigmatizat care sta la baza mai multor forme de discriminare si reprezinta bariere in calea serviciilor sociale si de sanatate. Prin urmare colectarea si distribuirea listelor beneficiarilor cu nume prenume, adresa cater serviciile publice de asistenta sociala va descuraja accesul acestor persoane la servicii sociale si va creste probabilitatea ca acestea sa fie identificate ca utilizator ilicit de droguri de orice autoritate. Insa dincolo de aceste probleme, dificultatea cea mai mare consta in faptul ca persoanele care apartin grupurilor vulnerabile nu doresc sa acceseze servicii sociale doarece se tem de posibile consecinte negative – arestare, amenzi, trimitere acasa, ruperea confidetialitatii diagnosticului.

 

ARAS – Asociatia Romana Anti SIDA asigură de peste 20 de ani servicii sociale pentru persoanele in vulnerabilitate severa/multipla  (persoane infectate cu HIV, consumatori de droguri injectabile, persoane fara adapost, persoane implicate in prostitutie, persoane de etnie roma etc.).

Asociaţia apreciază pozitiv recunoasterea serviciilor sociale stradale / in comunitate si standardizarea lor prin anexa 7 a susnumitului ordin, dar va solicita sa includeti explicit in standarde prevederi care asigure sa acces la servicii pentru toti cetatenii, inclusiv pentru cei care nu au acte de identitate sau pentru cei care au nevoie de anomimitate.

Propuneri elaborate de: ARAS – Asociaţia Română Anti-SIDA,

Bd. Eroii Sanitari nr. 49, sect. 5, Bucureşti, tel: 021.319.07.71, Fax: 021.318.82.51, E-mail: aras@arasnet.ro, www.arasnet.ro