Cum monitorizăm politicile publice

Regulamentul privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central (HG. 775/ 14 iulie 2005) spune că monitorizarea constă într-o culegere de informatii despre modalitatea in care au fost obtinute rezultatele implementării politicii respective. Monitorizarea trebuie să evidentieze următoarele aspecte:

 1. a) modificările instituționale care au survenit în urma implementării;
 2. b) modificările asupra situației grupurilor țintă vizate;
 3. c) costurile implementării, și
 4. d) respectarea termenelor și a conținutului activităților din cadrul planului de acțiune

Procesul de monitorizare este esential pentru a verifica cat de bine se implementeaza actiunile propuse, astfel incat sa permita continuu rectificarea problemelor identificate și pentru a ne asigura că orice evaluare a politicii se bazează mai degrabă pe implementarea reală decât pe intenția de a implementa (in absenta implementarii).

Aspectele care necesita sa fie monitorizate indeaproape includ verificarea dacă:

 • activitățile prezentate au fost finalizate;
 • sunt respectate intervalele de timp stabilite pentru fiecare activitate;
 • intrările planificate au fost realizate;
 • rezultatele activităților au fost atinse;
 • obiectivele diferitelor strategii au fost atinse. Monitorizarea este diferita de activitatea de evaluare a rezultatelor, limitandu-se la inregistrarea de date care ulterior vor fi interpretate și dacă se face corect ar putea fi una dintre cele mai lungi etape din ciclul politicilor publice.

Monitorizarea poate avea loc în următoarele momente:

 • în momentul de formulare a politicii
 • pe parcursul implementării
 • după ce s-a încheiat implementarea permițând astfel monitorizarea efectelor politicii publice.