Transparenţă decizională

Acte normative inițiate de autorități ale administrației publice, supuse consultării publice și consultării preliminare inter-instituționale.

16-30 Septembrie 2019

Ministerul Sănătății

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ministerul Muncii

Senat

Camera Deputaților

 • Pl-x nr. 228/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 49/19991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
  • Invalizilor de război, veteranilor de război și văduvelor de război li se acordă o indemnizație lunară, calculată pe baza coeficienților de multiplicare care sunt aplicați asupra câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:
   • invalizilor de război:
    • pentru marii mutilați — coeficient 2,00;
    • pentru încadrați în gradul I de invaliditate — coeficient 1,75;
    • pentru cei încadrați în gradul ÎI de invaliditate — coeficient 1,50;
    • pentru cei încadrați în gradul III de invaliditate — coeficient 1,10;
   • veteranilor de război —coeficient 1,10;
   • văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit — coeficient 1,10.

1-15 Septembrie 2019

Ministerul Sănătății

Camera Deputaților

Senat

 • Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului
  • Prin antițigănism se înțelege atât percepția referitoare la romi exprimate ca ura împotriva acestora, cât și manifestările verbale sau fizice, motivate de ura împotriva romilor, îndreptate împotriva romilor ori a proprietăților acestora, împotriva instituțiilor/ONG-urilor, liderilor comunităților rome sau lăcășurilor lor de cult, tradițiilor și limbii romani.

16-30 August 2019

Ministerul Sănătății

Ministerul Muncii

   1. cererea pentru acordarea voucherului;
   2. certificatul de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia;
   3. recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces;
   4. acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocuparii forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM în conditiile legii stabilite în functie de nevoile individuale;
   5. angajamentul persoanei cu dizabilităţi (Anexa nr. 2 la Metodologie) referitor la obligația de a nu înstrăina produsul achiziţionat în baza voucherului, de a depune toate eforturile pentru a se angaja și de a transmite la DGASPC/ANPD (inclusiv electronic) chestionarul de evaluare a impactului, întocmit în 3 exemplare;

1-15 august 2019

Ministerul Sănătății

CNAS

16-31 Iulie 2019

Ministerul Sănătății

   1. primirea informaţiilor despre amestecurile chimice periculoase, existente pe piaţa României
   2. controlul, instituirea sistemelor de colectare a informaţiilor si raportarea cazurilor de intoxicaţii acute
  • ReTox este conceput ca un sistem informatic având la bază o aplicaţie online capabilă de a înregistra într-o bază de date relaţională, informaţii despre amestecuri chimice periculoase pentru sănătate comercializate în Romania şi despre afecţiunile acute determinate de acestea (intoxicaţii acute neprofesionale) generate de utilizarea necorespunzătoare sau prin expunere accidentală. Prin structura sa, Retox va îndeplini funcţia de analiză a efectelor determinate de expunerea la chimicale a populatiei.

Camera Deputaților

 • Propunere legislativă pentru codificarea și completarea art. 1 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului 
  • „f) prin reprezentant legal se înţelege soţul/soţia, copiii, părinţii sau celelalte rude până la gradul al IV-lea ale pacientului, tutorele precum şi orice persoană cu vârsta de minim 18 ani împliniţi pe care pacientul o desemnează în acest scop prin declaraţie încheiată în formă autentică, care se înregistrează în Registrul naţional notarial de evidenţă a procurilor şi revocărilor acestora şi care va cuprinde drepturile prevăzute de lege ce pot fi exercitate de reprezentant.”

1-15 Iulie 2019

Ministerul Sănătății

Autoritatea Națională a Persoanelor cu Dizabilități (ANPD)

Camera Deputaților

16-30 Iunie 2019

Ministerul Sănătății

Camera Deputaților

 • Pl-x nr. 205/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  • În practica Caselor pentru Asigurări de Sănătate sunt cazuri în care în urma unor accidente (mai ales de circulație rutiera) se solicită minorilor care au suferit vătămări acoperirea cheltuielilor de spitalizare.
  • În aceste condiții se impune completarea art. 320, cu un nou aliniat (1′), după aliniatul (1) din lege, astfel: “minorii se exceptează de la plata prejudiciului determinat conform alin. (1).” în aceste condiții, este oportuna completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății”

1-15 Iunie 2019

Ministerul Sănătății

 Hotărârea de Guvern privind programele naționale de sănătate
 Nota de fundamentare

Ministerul Muncii

Camera Deputaților

16-31 MAI 2019

Camera Deputaților

 • Pl-x nr. 199/2019, Proiect de Lege pentru Programul Național Prima Lumină
  • În România sunt cel puțîn 20.000 de gospodării neelectrificate — 21.432 de gospodării identificate de Ministerul Energiei în 2016, 100.000 estimate de Ministerul Economiei în 2012, 287.434 conform recensământului din 2011 și aproximativ 460.000 de locuințe (7% din totalul gospodăriilor) fără acces sau cu acces informal la electricitate, conform unei cercetări privind sărăcia energetică din 2017. În baza experienței directe, se estimează că cca. 50.000 de gospodării nu beneficiază de electricitate.
  • Cu ajutorul voucherelor de lumina, gospodăriile care nu au beneficiat de energie electrică vor putea achiziționa un sistem verde de producere a energiei electrice (fotovoltaic, hidro sau eolian) sau, acolo unde soluția este posibilă și mai rentabilă, se vor putea conecta la rețeaua electrică de distribuție publică.
  • Selecția și verificarea beneficiarilor se va face prin Serviciile de Asistență Socială din primarii, de echipe comune asistent/lucrător social și auditor energetic/auditor social. Listele cu beneficiari vor fi întocmite de către primarii și vor fi centralizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care va coordona și acțiunea de tipărire și distribuire a voucherelor. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va realiza o lista cu firmele autorizate să participe la montaj, în cadrul acestui program.

Ministerul Muncii

Ministerul Sănătății

1-15 MAI 2019

Camera Deputaților

Ministerul Sănătății

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

16-30 Aprilie 2019

Ministerul Sănătății

    1. posibilităţii depunerii unei documentaţii clinice reduse în cazul medicamentelor autorizate în baza art. 709, 718 din Legea nr. 95/2006, pentru medicamentele pentru care nu există obligativitatea depunerii RPAS (Rapoarte Periodice actualizate Referitoare la Siguranţă);
    2. posibilitatea reînnoirii printr-o procedură de scurtă durată, pentru medicamentele autorizate în baza art.708 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, pentru medicamentele pentru care nu există obligativitatea depunerii RPAS (Rapoarte Periodice actualizate Referitoare la Siguranta), în situaţiile prevăzute de ghid;
   • scurtarea perioadei de evaluare a cererilor de autorizare de punere pe piaţă depuse prin procedura naţională prin introducerea unor termene de răspuns la solicitările ANMDM în conformitate cu procedura de autorizare descentralizată.

CNAS

1-15 Aprilie 2019

Ministerul Muncii

Ministerul Sănătății

Camera Deputaților

 • PL-x nr. 7/2019-Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
  • Prima categorie de unități de învățământ selectate pentru etapa pilot a proiectului include unități de învățământ situate în medii geografice izolate/ greu accesibile – delta, munte, campie (zona depopulată/ zona greu accesibilă din cauza condițiilor naturale), în medii sociale defavorizate (comunități cu grad mare de vulnerabilitate – populație romă&, copii cu părinți plecați la muncă în străinătate și supuși unor forme disimulate de abandon parental, copii supuși unor forme de abuz parental prin muncă, abandonul școlii, cutume și mentalități culturale restrictive, în defavoarea minorului etc.) in medii sociale cu grad ridicat de pauperitate.
  • În cea de-a două categorie, cu rol de motor de incluziune socială, sunt incluse liceele și colegiile pedagogice, unități de învațământ complexe, cu statut de centre de resurse educaționale, care reunesc elevi din toate ciclurile de învățământ, preșcolar — primar – gimnazial și liceal, având în vedere faptul că, prin Structura lor, acestea au și școli de aplicație pentru practică pedagogică. Având în vedere specificul și finalitățile educaționale, aceste unități de învățământ complexe au și un procent ridicat de elevi proveniți din mediul rural, potențiali facilitatori pentru implementarea și diseminarea proiectului.

16-31 Martie 2019

CNAS

Ministerul Muncii

Ministerul Sănătății

 • Hotărârea Guvernului pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneoclimatică pentru următoarele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură:
  • Arealul corespunzător satului Lacu Sărat, comuna Chiscani, judeţul Brăila dispune de următorii factori naturali terapeutici:
   a)apă salină;
   b)nămol sapropelic;
   c)bioclimat excitant de stepă.
   • Indicaţii terapeutice:
    -afecţiuni reumatismale degenerative cronice:
     -artroze ale coloanei vertebrale, şold, genunchi,mâinipicioare;
    -afecţiuni reumatismale inflamatorii cronice stabilizate biologic;
    -artrită reumatoidă,spondilită anchilozantă, artrită psoriazică;
    -afecţiuni reumatismale abarticulare;
    -tendinite, tenosinovite, bursite;
    -afecţiuni neurologice cronice periferice;
    -leziuni de nervi periferici;
    -afecţiuni post-traumatice ale aparatului locomotor;
    -afecţiuni ginecologice cronice;
    -boala inflamatorie pelvină;
  • Arealul balneoclimatic Parc Moineşti, judeţul Bacău dispune de următorii factori naturali terapeutici:
   a)ape minerale sulfuroase, clorurate, bicarbonatate, sodice, calcice, hipotone, pentru cură internă şi externă;
   b)topoclimatul şi bioclimatul.
   • Indicaţii terapeutice în cura internă:
    -afecţiuni gastroduodenale, enterocolite, litiază biliară, colecistite;
    -afecţiuni metabolice şi alergice.
    Indicaţii terapeutice în cura externă:
    -afecţiuni reumatismale degenerative;
    -afecţiuni ale sistemuluinervos periferic;
    -afecţiuni dermatologice.
  • Oraşul Borsec, judeţul Harghita, dispune de următorii factori naturali terapeutici:
   a)apă minerală carbogazoasă, bicarbonatată, calcică, magneziană, sodică, hipotonă pentru cură internă;
   b)bioclimat tonic.
   • Indicaţii terapeutice:
    -afecţiuni gastrointestinale;
    -gastrite hipoacide şi hiperacide, gastroduodenite cronice, enterocolopatii cronice, nespecifice, tulburări funcţionale ale colonului;-afecţiuni care necesită cure de colereză;
    -colecistite cornice nelitiazice, dischinezii biliare;
    -cure dediureză dupăinfecţii urinare sau în cazuri de bacteriuria asimptomatică;
    -boli de nutriţie şi metabolism.
  • Oraşul Tăşnad, judeţul Satu Mare, dispune deurmătorii factori naturali terapeutici:
   a)apă geotermală cu o temperature desuprafaţă de 72⁰ C şi o mineralizare totală de 9,84 g/l, predominant clorurată-bicarbonatată-sulfatată şi sodică-calcică-magneziană în prezenţa amoniului şi potasiului, recomandată în cură externă;
   b)bioclimat sedativ.
   • Indicaţii terapeutice:
    -afecţiuni gastroduodenale şi intestinale;
    -boala ulceroasă cu normoaciditate, uşoară hiperaciditate, intensă hiperaciditate, colecistite cornice, diskinezie biliară, litiază biliară, colonopatii;
    -afecţiuni respiratorii;
    -afecţiuni ORL;
    -afecţiuni de nutriţie şi metabolism;
    -afecţiuni renale;-afecţiuni ginecologice;
    -afecţiuni endocrine;
    -afecţiuni ale aparatului locomotor;
    -afecţiuni ale sistemului nervos.
  • Și următoarele localități:
   -Arealul Băile Felix din structura comunei Sînmartin, judeţul Bihor;
   -Arealul corespunzător staţiunii turistice 1 Mai din structura comunei Sînmartin, judeţul Bihor;
   -Arealul corespunzător staţiunii turistice Geoagiu Băi, judeţul Hunedoara;
   -Arealul corespunzător zonei de agreement-tratament Nicolina din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi;
   -Arealul Călimăneşti-Căciulata, judeţul Vâlcea;
   -Arealul Băile Turda,judeţul Cluj;
   -Arealul balneoclimatic corespunzător satului Călacea Băi,comuna Orţişoara, judeţul Timiş;
   -Arealulcorespunzător satului Lacu Sărat, comuna Chiscani, judeţul Brăila;
   -Arealul balneoclimatic din structura comunei Ocna Şugatag, judeţul Maramureş;
   -Arealul balneoclimatic Parc Moineşti, judeţul Bacău;
   -Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa;
   -Municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava;
   -Oraşul Slănic Moldova, judeţul Bacău;
   -Oraşul Târgu Ocna, judeţul Bacău;
   -Oraşul Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud;
   -OraşulEforie, judeţul Constanţa;
   -Oraşul Năvodari, judeţul Constanţa;
   -Oraşul Covasna,judeţul Covasna;
   -Oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa;
   -Oraşul Băile Tuşnad, judeţul Harghita;
   -Oraşul Borsec, judeţul Harghita;
   -Oraşul Sovata, judeţul Mureş;
   -Oraşul Slănic, judeţul Prahova;
   -Oraşul Tăşnad,judeţul Satu Mare;
   -Oraşul Ocna Sibiului, judeţul Sibiu;
   -OraşulBuziaşjudeţul Timiş;
   -Oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea;
   -Comuna Moneasa, judeţul Arad;
   -Comuna Bazna, judeţul Sibiu;
   -ComunaTinca, judeţul Bihor;
   -Comuna Bala, judeţul Mehedinţi;
   -Satul Bizuşa-Băi,comuna Ileanda, judeţul Sălaj;
   -Satul Sărata Monteoru din structura comunei Merei, judeţul Buzău.

Camera Deputaților

 • Propunere legislativă pentru completarea articolului 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
  • Propunerea vizează reglementarea caravanelor medicale destinate zonelor fără acoperire de servicii medicale și prezența medicilor specialiști, în cazul organizării de activități temporare tip caravana medicală în zone cu acoperire deficitară cu servicii medicale. În acest caz, caravana medicală se poate desfășura cu notificarea direcției de sănătate publică a județului, în clădiri care posedă autorizație sanitară de funcționare sau în corturi medicale special amenajate.
 • Propunere legislativă privind acordarea unui pachet trusou pentru nou-născut (Pl-x nr. 201/2019)
  • Pentru stimularea natalității, prin această propunere legislativă se instituie acordarea gratuită a unui pachet—trusou pentru fiecare copil nou—născut viu, reprezentând un ajutor propriu—zis util părinților, tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredințat copilul în vederea adopției pentru îngrijirea nou— născutului de produse de îngrijire și/sau lenjerie de prima necesitate.
  • Pachetul trusou pentru nou-născut va cuprinde în mod obligatoriu: o saltea pentru înfășat, o păturică, un sac de dormit pentru nou-născut, o căciuliță din bumbac, mănuși din bumbac pentru nou-născut, 2 perechi de șosete din bumbac pentru nou-— născuți, un costum cu capison din bumbac, o salopetă tricotată, 2 body—uri cu mânecuță scurtă din bumbac, 2 body-uri cu manecutd lungă din bumbac, 2 perechi de pantalonași din bumbac pentru nou-născut, prosop din bumbac pentru nou-născut, forfecuță pentru unghii nou-ndscut, perie pentru solzi, termometru pentru baie, termometru, aspirator nazal pentru nou-născut, crema pentru schimbare scutece, șampon și gel de corp pentru nou-născut, crema/ ulei de corp pentru nou—născut,  un pachet de scutece (24 buc.), 2 biberoane pentru nou născut (120 ml și 180 ml), 2 suzete pentru nou— născut, 2 cutii de lapte praf pentru nou—născut, produse în limita valorii de 1,5 ISR.

1-15 Martie 2019

Ministerul Afacerilor Interne

Prin această strategie se urmăreşte dezvoltarea unor mecanisme de migrație temporară, cât și pe termen lung, inclusiv prin măsuri de facilitare a admisiei străinilor pe teritoriul naţional. Măsurile propuse în materie de admisie vor contribui la dezvoltarea turismului românesc pe plan extern, valorificarea potenţialului turistic concomitent cu dezvoltarea industriei turistice la nivel naţional, creșterea economică, acoperirea deficitului existent pe piaţa forţei de muncă, încadrarea studenţilor şi cercetătorilor. Un cadru clar și bine pus în aplicare privind căile legale de intrare în UE, printr-un sistem de vize eficient, va contribui la reducerea factorilor care stimulează intrarea și șederea ilegală, contribuind la creșterea securității frontierelor europene, precum și a siguranței fluxurilor de migranți.

Ministerul Sănătății

Ministerul Muncii

Prin acest act normativ se propune abrogarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 care prevede că salariaţii care îndeplinesc prin cumul, pe lângă funcţia de bază, cu o normă întreagă, o altă funcţie, au dreptul la concediul de odihnă plătit numai de la unitatea în care au funcţia de bază

Camera Deputaților

 • Propunere legislativă pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional în vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor (PL-x nr. 106/2019)
  • În cursul activității profesionale lucrătorii pot fi expuși anumitor riscuri ale căror repercusiuni asupra sănătății pot apărea la mulți ani după încetarea expunerii. Propunerea legislativă vine în sprijinul depistării bolilor profeesionale, prin controale preventive regulate atât în timpul activității profesionale cât și după încetarea expunerii sau a activității profesionale, pe o perioada de 40 de ani de la momentul încetării expunerii.
  • Această supraveghere se va realiza prin cabinetele de medicină muncii și secțiile/compartimentele de medicină muncii din structura spitalelor publice, care vor prelua de la structurile de medicină muncii care au avut în supraveghere astfel de lucrători, dosarele celor care și-au încetat activitatea.
  • Costurile necesare desfășurării acestei supravegheri medicale se vor asigura prin Casă Națională de Pensii Publice, structura care administrează fondul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale.
  • Supravegherea medicală profilactică a acestor lucrători va cuprinde un examen medical inițial la un interval de cel mult 3 ani de la încetarea expunerii și apoi din 3 în 3 ani, cu posibilitatea că, în baza recomandărilor medicale individualizate, acest interval să poată fi redus sau miarit, în funcție de caz.

Senatul României

 • Propunere legislativă pentru modificarea unor actie normative privind protecția și promovarea drepturilor pesoanelor cu handicap (L101/2019)
  • Statisticile oficiale din România vorbesc de aproximativ 779.814 mui de persoane cu handicap. Participarea deplină economică și socială a persoanelor cu handicap este esențială pentru succesul Strategiei Europa 2020 a UE în promovarea unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii.
  • Până la dată de 31 decembrie 2020, autoritățile administrației publice locale competente, administratorii infrastructurii feroviare si operatorii de transport feroviar și operatorii de telefonie  au obligația sa ia măsuri pentru:
   • adaptarea trecerilor de pietoni de pe străzile și drumurile publice conform prevederilor legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil;
   • montarea sistemelor de semnalizare sonoră și vizuală la intersecțiile cu trafic intens;
   • adapteze cel putin un vagon și stațiile principale de tren pentru a permite accesul persoanelor cu handicap care utilizează fotoliul rulant;
   • sa marcheze prin pavaj tactil contrastant sau limbaj Braille căile spre peroanele de îmbarcare, ghișee etc;
   • sa adapteze cel puțin o cabina la o baterie de telefoane publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
   • să furnizeze informații despre costurile serviciilor în forme accesibile persoanelor cu handicap.
   • să adapteze cel puțin o camera pentru găzduirea persoanei cu handicap care utilizează fotoliul rulant;
   • să marcheze prin pavaj sau covoare tactile intrarea, recepția și să dețină harta tactilă a clădirii;
   • sa monteze lifturi cu însemne tactile sau limbaj Braille;
   • accesibilizarea paginilor de internet proprii, în vederea îmbunătățirii accesării
   • documentelor electronice de către persoanele cu handicap vizual și mintal;
   • utilizarea pictogramelor în toate serviciile publice;
   • adaptarea telefoanelor cu telefax și teletext pentru persoanele cu handicap auditiv.

16-28 februarie 2019

Ministerul Muncii

Proiectul de act normativ vizează ucenicia la locul de muncă și reglementări propuse de angajatori și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă cu impact direct asupra îmbunătățirii relațiilor contractuale privind ucenicia la locul de muncă, după cum urmează:

 • salariatul sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică care are calitatea de coordonator de ucenicie trebuie să aibă experienţă în activitatea sau în ocupaţia pentru care se organizează ucenicia de cel puţin 2 ani, în ultimii 5 ani;
 • planificarea orară a pregătirii teoretice și practice a ucenicilor se stabilește de comun acord între angajator și furnizorul de formare, în funcţie de programul de lucru al angajatorului, cu respectarea particularităţilor specifice ale ucenicilor şi a reglementărilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea muncii;
 • formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă se organizează pe durata contractului de ucenicie, după încetarea perioadei de probă, conform planificării stabilite de comun acord între angajator și furnizorul de formare, în funcţie de programul de lucru al angajatorului, cu respectarea particularităţilor specifice ale ucenicilor;
 • eliminarea contractului de formare profesională din documentația necesară încheierii contractului de ucenicie; în locul acestui document se propune o declarație pe propria răspundere dată de ucenic din care să reiasă că acesta nu deține calificarea pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă, sau nu deține o calificare ce cuprinde competențele propuse a fi dobândite prin programul de ucenicie;
 • clarificări privind implementarea dispoziţiilor OUG nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă,
 • clarificări privind obligațiile furnizorului de formare profesională în cazul în care contractul de ucenicie încetează de drept în condițiile art. 49, alin.(5) din Codul muncii – în această situație furnizorul de formare profesională eliberează o adeverință din care să reiasă numărul orelor de pregătire teoretică si practică efectuate de ucenic în cadrul programului de ucenicie;
 • clarificări privind drepturile persoanei al cărui contract de ucenicie încetează de drept în perioada de suspendare și care beneficiază de adeverința din care să reiasă numărul orelor de pregătire teoretică și practică efectuate, de a se înregistra la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, unde i se asigură servicii specializate pentru valorificarea orelor de pregătire teoretică și practică efectuate ;
 • clarificări privind finanțarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe perioada suspendării contractului de ucenicie – finanțarea nu se acordă pe perioada suspendării contractului de ucenicie;
 • clarificări privind perioada de probă: perioada de probă nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare; persoana selectată în vederea angajării ca ucenic este informată de angajator cu privire la durata perioadei de probă; programul de formare profesională începe numai după încetarea perioadei de probă; angajatorul încheie contractul de prestări servicii de formare profesională cu furnizorul de formare după finalizarea perioadei de probă;
 • creșterea duratei, de la 30 de zile la 60 de zile lucrătoare, în care angajatorul, după expirarea perioadei de probă, poate încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, convenţia în baza căreia poate beneficia de sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru un contract de ucenicie.

Senatul României

La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: “Art. 30 — (1) hotărârea prin care se soluționează cererea de emitere a ordinului de protecție este supusă numai apelului, în termen de 3 zile de la pronunțare, dacă s-a dat cu citarea părților și de la comunicare, dacă s-a dat fară citarea lor.”

 • Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin 1 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Camera Deputaților

Prin această lege a fost reglementată taxa clawback, o contribuție financiară pusă în sarcina producătorilor de medicamente. Instituirea acestei contribuții a fost motivată de mărirea permanentă a numărului de pacienți care beneficiază de serviciile oferite de sistemul public de sănătate, care a condus la creșterea consumului de medicamente și implicit la creșterea cheltuielilor suportate din fonduri publice, depășindu-se plafonul alocat medicamentelor. Scopul acestei taxe este ca producătorii de medicamente să suporte contravaloarea medicamentelor al căror consum nu poate fi controlat, depășindu-se fondurile pe care statul le poate aloca. Prin această lege au fost introduse și vaccinurile în categoria medicamentelor pentru care trebuie plătită taxa de clawback.


1-15 februarie 2019

Ministerul Muncii

Ordinul stabileste procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. De asemenea, ordinul detaliaza tehnologiile şi dispozitivele asistive precum şi tehnologiile de acces, prioritare pentru angajare.

Centrul va avea ca scop:

  • organizarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire profesională pentru angajații CNPP și cei din unitățile subordonate;
  • organizarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire profesională a personalului din sectorul administrației publice dar și din cel privat;
  • organizarea şi desfăşurarea unor cursuri de formare a specialiștilor în domeniul asigurărilor sociale, a experților extrajudiciari;
  • stabilirea de relații de colaborare cu instituții de formare în domeniul asigurărilor sociale cu instituții similare din alte țări, cu organizaţii internaționale implicate în pregătirea şi perfecționarea profesională în domeniul asigurărilor sociale;
  • eliberarea de certificate de absolvire pentru persoanele care au urmat programe şi cursuri de formare profesională organizate de Centrul Național de Formare și Pregătire Profesională;
  • editarea, tipărirea şi comercializarea de publicații de specialitate, potrivit domeniului său de activitate;
  • organizarea şi întreţinerea unei baze de date, precum şi a unui centru de documentare;
  • organizarea de manifestări științifice – mese rotunde, colocvii, ateliere, simpozioane, schimburi de experiență şi de informare documentară cu instituții, persoane juridice sau fizice atât din țară, cât şi din străinătate – în domeniile sale de competenţă.
 • Proiect de Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2019

Ministerul Sănătății

Senatul României

Inițiativa propune aprobarea obiectivului de investiții „Spitale pentru Romania” printr-un act normativ cu putere de lege.

 Obiectivul de investiții cuprinde următoarele componente:

 • Spitalul național București; Spitalul regional Brașov; Spitalul regional Cluj;
 • Spitalul regional Constanța; Spitalul regional Craiova; Spitalul regional Galați; Spitalul regional lași;
 • Spitalul regional Târgu-Mureș; Spitalul regional Timișoara.

Inițiativa mai propune aplicarea principiului specializarii, prin înființarea de către Guvern a unei companii de stat cu obiect principal de activitate proiectarea, construirea și dotarea spitalului național și a celor 8 spitale regionale. În acest scop, Ministerul Sănătații va transfera către această companie toate proiectele spitalelor, inclusiv cele aflate in faza de pregătire, care au legatură cu obiectivul de investiții menționat.

Termenul de executie va fi de trei ani de la data intrării în vigoare a legii, inițiativa impune ca termen de finalizare 1 martie 2022.

Camera Deputaților

Legea privind facilitarea încheierii contractelor de donație între operatorii economici și instituțiile sociale enumerate are un caracter inovator în materia institutiei juridice a donației, prin aceea că reglementarea prevede ca actorul care trebuie sa iasă din pasivitate este instituția socială donatară, nu donatorul.Potrivit reglementărilor actual, donațiile nu sunt încurajate din perspectiva operatorului economic donator, care nu dobândește niciun beneficiu prin aceste donații. Astfel, se impune încurajarea operatorilor economici să dea curs cererilor de donație, prin acordarea unor facilități fiscale de natura cheltuielilor deductibile, în funcție de bunurile donate.

Proiectul de lege prevede obligativitatea unei instruiri detaliate în maternități a părinților sau tutorilor privind îngrijirea post-natală a copilului. Externarea nou-născuților din unitățile spitalicești se va realiza după ce atât parinții sau tutorii nou-născutilor, cât și medicii responsabili, vor semna o fisă care atestă realizarea instructajului. Acesta va conține, în mod obligatoriu, o explicare a riscurilor grave pe care le implică sindromul copilului scuturat (SBS), o prezentare a manevrei Heimlich anti-sufocare la sugari și a măsurilor elementare pentru evitarea sufocării, o explicare a riscurilor privind transportul auto inadecvat al sugarilor și a solutiilor de prevenire prin utilizarea scaunului special, o explicitare a situațiilor în care nou- născutul prezintă febră și a reacțiilor corecte în funcție de caz, precum și o prezentare a schemei de vaccinare pentru primul an de viață. Instructajul urmează sa fie realizat de un medic sau asistent medical desemnat de conducerea unității, individual sau pentru grupuri de maxim 20 de părinți, în funcție de programul de externari.

La construcția bugetară în domeniul asigurărilor sociale de stat și al asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019 s-au avut în vedere urmatoarele:

 • majorarea cu 15% a valorii punctului de pensie incepand cu luna septembrie 2019, respectiv de la 1.100 lei la 1.265 lei;
 • acordarea in anul 2019 a unui indice de corecție de 1,20 in conformitate cu prevederile art.170 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • încadrarea cheltuielilor bugetare în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal- bugetară a Guvernului pentru perioada 2019-2021;
 • creșterea câștigului salarial mediu brut în anul 2019 la 5.163 lei, față de 4.502 lei estimat pentru anul 2018 si 3.223 lei realizat in anul 2017;
 • scăderea numarului de șomeri înregistrați, ajungându-se astfel la finele anului 2019 la 287 mii persoane, de la 288,9 mii persoane la finele anului 2018;
 • scăderea ratei somajului înregistrat, ajungandu-se astfel la finele anului 2019 la 3,2% față de 3,31% la finele anului 2018;

16-31 ianuarie 2019

Ministerul Sănătății

În subordinea Ministerului Sănătăţii funcţionează serviciile de ambulanţă, unităţi cu personalitate juridică finanţate integral de la bugetul de stat cu un număr total de 11.533 posturi. Normativul de personal pentru serviciile de ambulanţă este determinat de numărul de locuitori declarat statistic la nivelul judeţelor şi există servicii de ambulanţă care funcţionează sub normativul de personal aprobat. Pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, numărul de posturi alocat asigură încadrarea cu personal la nivelul a 50% din normativul de personal.

În Bucureşti, în fiecare zi, se află în plus faţă de populaţia declarată statistic aproximativ 1 milion de persoane, reprezentând elevi, studenţi, diplomaţi, navetişti care au domiciliului în judeţele limotrofe, persoane fără acte, etc. Prin acest proiect se propune suplimentarea numărului de posturi pentru unităţile finanţate integral de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu 200 de posturi, având în vedere, în principal, deficitul de personal existent în cadrul Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov.

Ministerul Muncii

Proiectul de act normativ va asigura o mai bună aplicare a reglementărilor legale în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, ca principiu fundamental al drepturilor omului cu o largă aplicare în diferite domenii și ca valoare reală a democrației sociale, prin introducerea în structura de personal a instituțiilor din sectorul public și privat a unor persoane cu atribuții specifice în fișa postului /experți sau tehnicieni în egalitate de șanse între femei și bărbați.

Proiectul urmărește dezvoltarea și implementarea unei platforme naționale centralizate, pentru colectarea, stocarea și distribuirea informațiilor referitoare la cazurile persoanelor cu handicap (adulți și copii cu certificate de încadrare în grad și tip de handicap sau care sunt la prima evaluare privind obținerea certificatului) către autoritățile publice centrale și locale, parteneri individuali și parteneri instituționali.


1-15 Ianuarie 2019

Ministerul Sănătății

Se propune înființarea Agenției Naționale de Informatizare a Sănătății, instituție publică, de specialitate, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Sănătății, condusă de un președinte cu rang de Secretar de Stat, numit pentru un mandat de 5 ani, prin decizie a prim-ministrului. Agenția Națională de Informatizare a Sănătății este finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, putând realiza venituri suplimentare și din alte surse conform legii. Agenția Națională de Informatizare a Sănătății are ca domeniu de activitate elaborarea, promovarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei Naționale de e-Health, ca parte din Strategia Națională de Sănătate a României.

Agenția Națională de Informatizare a Sănătății va avea următoarele obiective principale:

 1. dezvoltarea şi implementarea sistemului informaţional în sănătate;
 2. colectarea, analiza, diseminarea datelor din sistemul de sănătate, precum şi prelucrarea datelor şi transmiterea rezultatelor cu privire la aceste date către Ministerul Sănătății și instituțiile cu atribuții în acest domeniu;
 3. fundamentarea politicilor și strategiilor din domeniul sănătății;
 4. dezvoltarea de standarde informaţionale, definiţii şi dicţionare de date;
 5. dezvoltarea şi stabilirea de seturi de date minimale;
 6. evaluarea şi realizarea de recomandări referitoare la calitatea datelor şi informaţiilor;
 7. promovarea şi participarea la cercetarea şi dezvoltarea naţională în domeniul e-health;
 8. dezvoltarea sistemelor de telemedicină și a platformelor de utilizare partajată a informaţiilor şi datelor între pacienţi şi furnizorii de servicii, între profesioniştii din sănătate şi reţele de informaţii de sănătate;
 9. promovarea de acţiuni comune pentru asigurarea securităţii

Ministerul Muncii


15-30 DECEMBRIE 2018

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

MINISTERUL MUNCII

Prin proiectul de hotărâre a Guvernului se propune:

  • completarea atribuțiilor specifice ce revin ANPDCA în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului cu cele vizând elaborarea și organizarea de programe de formare profesională continuă a personalului implicat în protecția și promovarea drepturilor copilului
  • modificarea structurii organizatorice a ANPDCA în sensul includerii Serviciului Adopţii în cadrul Direcției Generale Protecția Drepturilor Copilului ceea ce va permite asigurarea unei coordonări unitare la nivel national a activităților desfașurate de persoanele juridice de drept public sau privat în domeniul protecției drepturilor copilului și adopției.
 • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Proiectul de act normativ propune o serie de modificări:

  • o delimitare mai clară a noțiunii de familie extinsă, în scopul facilitării desfășurării mai rapide a procedurilor menite să identifice cea mai bună măsură de protecție specială pentru copil dar și a indicării exprese a persoanelor care pot fi avute în vedere la momentul propunerii măsurii, prin precizarea faptului că membrii familiei extinse sau ai celei substitutive pot fi doar acele persoane cu care copilul sau familia acestuia au menținut relații personale și contacte directe.
  • o prevedere referitoare la introducerea obligatorie a consimțământului copilului care a împlinit vârsta de 14 ani. În situaţia în care copilul refuză să îşi dea consimţământul, programul se stabilește de către instanţa judecătorească.
  • o serie de prevederi menite să întărească rolul specialiștilor din sistemul de învățământ în raport cu necesitatea prevenirii și combaterii fenomenului de violență în școli. Sunt introduse și obligații în sarcina unităților școlare privind necesitatea obligației de a menține un climat adecvat în unitatea de învățământ dar și a unor măsuri menite să prevină comportamentele agresive.
  • obligaţia părinţilor de a presta, pe durata aplicării unei măsuri de protecţie specială faţă de copil, a unor acţiuni sau lucrări de interes local, în situaţia în care plata contribuţiei la întreţinea acestuia nu este posibilă.
  • interdicția plasamentului copiilor în servicii de tip rezidențial cu caracteristicile centrelor de tip clasic începând cu data de 01 iulie 2019. O astfel de măsură va avea ca principală consecință depopularea treptată a instituțiilor de tip vechi care trebuie închise și întărirea rețelelor de servicii alternative la îngrijirea instituțională.
  • după data de 01 ianuarie 2021 este interzisă funcționarea centrelor de plasament, iar nerespectarea acestei prevederi va fi considerată contravenție, iar constatarea și aplicarea amenzii este propusă a fi realizată de către prefect.
  • obligația direcției generale de asistență socială și protecția copilului de a sprijini tinerii în căutarea unui loc de muncă și a unui loc de cazare în ultimele șase luni de ședere în sistemul de protecție specială.
  • obligativitatea monitorizării acestora de către serviciul public de asistență specială pe o perioadă de doi ani.
  • creșterea indemnizației acordate acestora la ieșirea din sistem, de la valoarea unui salariu de bază minim brut pe țară la valoarea a trei salarii minime brute.

1-15 decembrie 2018

Ministerul Sănătății

Planul-cadru național pentru controlul hepatitele virale urmărește crearea unui cadru de intervenție bazat pe dovezi pentru un răspuns cuprinzător și sistematic al sectorului de sănătate la hepatitele virale, luând în considerare contextul, nevoile și prioritățile naționale. Principiile de bază ale Planului-cadru național sunt cele pe care se fundamentează și planul european, respectiv:

 1. a) Acoperirea universală cu servicii de sănătate;
 2. b) Asigurarea continuității serviciilor medicale;
 3. c) Utilizarea de abordări de sănătate publică.

Scopul Planului-cadru național este acela de a minimiza amploarea hepatitelor virale ca problemă de sănătate publică, prin reducerea transmiterii virusurilor hepatitice, reducerea morbidității și mortalității prin hepatite virale și complicații ale acestora și prin asigurarea accesului echitabil la servicii cuprinzătoare de prevenire, testare, îngrijire și tratament pentru toți.

CNAS

Ministerul Muncii


16-30 Noiembrie 2018

Ministerul Sănătății

CNAS

Camera Deputaților

1-15 Noiembrie 2018

Ministerul Sănătății

Ministerul Muncii

Senatul României

Camera Deputaților


16-26 Octombrie 2018

SGG (Secretariatul General al Guvernului)

Senatul României

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Ministerul Sănătății

Camera Deputaților


1-15 Octombrie 2018

CNAS

Ministerul Sănătății

Guvernul României

Camera Deputaților

Comisia pentru sănătate și familie din Camera Deputaților

Comisia pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților

Senatul României