Cum foloseşti legea 544/2001 ca să obţii informaţii publice

Orice persoană poate solicita oricărei autorităţi/instituţii publice comunicarea oricărei informaţii de interes public. Cererea, nu trebuie justificată.

Cine trebuie să furnizeze informațiile:

 • orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice,
 • orice regie autonomă, companie națională sau societate comercială aflată sub autoritatea unei autorități publice centrale sau locale, și la care statul român sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic ori majoritar,
 • partidele politice, federaţiile sportive şi organizaţiile neguvernamentale de utilitate publică, care beneficiază de finanţare din bani publici.

Ce sunt informațiile publice: toate informaţiile care se referă la sau rezultă din activităţile unei instituţii sau autorităţi publice ori ale unei regii autonome care utilizează bani publici sunt informaţii de interes public şi oricine le poate cunoaşte. Excepţiile sunt detaliate de Legea nr.544/2001 şi privesc unele categorii de informaţii din domenii ca: siguranţa naţională, activităţile comerciale, datele personale sau procedurile judiciare.

Informaţiile de interes public pot fi comunicate din oficiu de autorităţile/instituţiile publice sau ca urmare a cererii tale.

Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să pună la dispoziţie, din oficiu şi într-o formă accesibilă şi concisă, informaţii ce vizează:

 • organizarea şi funcţionarea instituțiilor,
 • datele lor de identificare (denumire, adresă, numere de telefon, fax, adrese electronice)
 • sursele financiare, bugetul sau bilanţul contabil.

Cum poți cere informațiile publice: Dacă o persoană fizică sau jurdică dorește să obțină o informaţie de interes public, adresează o cerere direct autorităţii/instituţiei publice, indiferent dacă este vorba despre o informaţie care trebuie pusă din oficiu la dispoziţia publicului său nu.

Cererea trebuie să cuprindă:

 • informaţia solicitată;
 • denumirea şi sediul autorităţii/instituţiei publice;
 • numele, prenumele şi semnătura ta şi adresa unde să ţi se comunice răspunsul (atenţie, legea nu prevede că trebuie să indici domiciliul tău, ci doar adresa unde soliciți să ţi se comunice răspunsul, adresă care poate fi alta decât domiciliul – conform art. 6 al. 3 lit. c din Legea nr. 544/2001).

Cererea poată fi făcută pe hârtie (e recomandabil să fie trimisă prin poştă) sau electronic. Dacă ai greşit destinatarul, autoritatea/instituţia publică trebuie să o trimită autorităţii competente în 5 zile de la primire şi să te informeze despre aceasta.

În cât timp trebuie să ți se răspundă:

 • în 5 zile, dacă instituția respectivă refuză să comunice informaţia – primești un refuz;
 • în 10 zile îți trimite fie informația cerută, fie te înştiinţează că informaţia este complexă şi sunt necesare 30 de zile pentru un răspuns;
 • în 30 de zile îți trimite informaţia complexă solicitată.

În cazul în care instituția refuză să-ți furnizeze informațiile cerute sau nu răspunde deloc sau răspunde doar parțial, ai la dispoziție două opțiuni:

1)     formulezi o reclamaţie administrativă (la conducătorul respectivei autorităţi/instituţii publice)

2)     în paralel cu formularea reclamaţiei administrative sau direct, fără a formula o astfel de reclamaţie, dai în judecată autoritatea/instituția publică

Vezi modelul de cerere de informaţii publice
Vezi modelul de reclamaţie administrativă